Nederlandse Export Combinatie –  Connecting business worldwide

De Nederlandse Export Combinatie (NEC BV) geeft exportadvies en exportondersteuning aan ondernemers die hun internationale activiteiten willen opzetten of uitbreiden. De NEC organiseert collectieve activiteiten als handelsmissies, beursdeelnames, Holland paviljoens en bijeenkomsten om de internationale handel van Nederlandse bedrijven te stimuleren. De NEC organiseert deze collectieve activiteiten vaak in samenwerking met Ministeries, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Ambassades, lokale partners en brancheorganisaties.

Middels individuele trajecten en het gesubsidieerde Starters International Business (SIB) geeft de NEC tevens exportondersteuning en advies en legt zij contact met bijvoorbeeld agenten en distributeurs. Deelname biedt verhoging van je internationale omzet. De NEC is opgericht in 1952 door ondernemers, voor ondernemers. Vanaf de oprichting heeft de NEC netwerken opgebouwd in diverse sectoren over de hele wereld. Het team van de NEC bestaat uit ervaren en enthousiaste adviseurs die zelf hun sporen in het internationale bedrijfsleven hebben verdiend. Door een praktische benadering en een groot netwerk heeft de NEC veel succesvolle internationale trajecten gerealiseerd.

Circulaire economie

De NEC concentreert zich meer en meer op de circulaire economie. Als een verbinder brengt de NEC de overheid, NGO’s, het MKB de kennisinstellingen en de consument in binnen- en buitenland bij elkaar. Deze integrale aanpak is nodig om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken. Daarbij kijkt de NEC specifiek naar de internationale handelskansen voor het Nederlandse MKB.

De NEC gelooft dat eerst het belang van een circulaire economie meer onder de aandacht gebracht moet worden. Enerzijds omdat het nog te weinig speelt bij bedrijven en consumenten en anderzijds omdat het een grensoverschrijdend probleem is. Deze bewustwording is noodzakelijk voordat we echt circulair kunnen zijn. De NEC zorgt hiervoor door seminars en exposities te organiseren samen met RVO, ambassades, kamer van koophandels en brancheverenigingen. De NEC is actief in alle sectoren, maar door zijn jarenlange ervaring vooral in de Agro, Food, Horti, metaal en creative sector.

Een goed voorbeeld van een activiteit die de NEC organiseerde om bewustzijn te vergroten is de Dutch Design Lounge die het organiseerde in het thema van Upcycling & Functional Redesign tijdens de Biennale Kortrijk in 2018. Het doel van de expositie was om de hoeveelheid afvalstromen in kaart te brengen en tevens te laten zien wat er vanuit die afvalstromen opnieuw gemaakt kan worden. De NEC gebruikt de Dutch Design Lounge nu als plug & play concept op andere designbeurzen in de wereld.

Handelsmissies en beursdeelname

De Nederlandse Export Combinatie organiseert handelsmissies om internationale handel te stimuleren. Voor de opzet en organisatie van een handelsmissie werkt de NEC vaak in samenwerking met of in opdracht van de Nederlandse overheid, de Nederlandse topsectoren of buitenlandse overheden. Daarnaast werkt de NEC vaak samen met brancheorganisaties, lokale partijen, ambassades, provincies en gemeenten ter exportondersteuning van Nederlandse of buitenlandse bedrijven.

De NEC organiseert jaarlijks een groot aantal beursdeelnames en is tevens agent voor een aantal vooraanstaande beursorganisaties wereldwijd. Deelname aan een internationale beurs is een doeltreffende manier om je product aan een bepaalde markt te presenteren. Je komt in contact met buitenlandse bedrijven, agenten en distributeurs, overheden en kennisinstellingen. De NEC organiseert regelmatig gezamenlijke beursdeelnames om Nederlandse bedrijven als collectief te presenteren. Elk bedrijf krijgt een eigen deel van de stand toegewezen, waarop de producten gepresenteerd worden. Daarnaast is er vaak een Holland Lounge op de stand aanwezig. Deze bevat een kleine keuken, die gebruikt kan worden door de deelnemers van het paviljoen. Op het Holland Paviljoen wordt gebruik gemaakt van ‘Holland branding’. Dit vergroot de uitstraling naar buitenlandse partijen en de pers. Op het Holland Paviljoen wordt tijdens de beurs vaak een netwerkreceptie georganiseerd waar je (potentiële) klanten voor kunt uitnodigen.

Collectieve stand

Tijdens de gezamenlijke beursdeelname is er vaak een adviseur van de NEC aanwezig. Deze ondersteunt de deelnemers bij hun zakelijke activiteiten en voorziet hen van advies over zakelijke gebruiken, gebruikelijke condities voor die specifieke markt of de betrouwbaarheid van bepaalde potentiële afnemers. Ook worden er regelmatig bezoek- en matchmakingprogramma’s gecombineerd met deelname aan een beurs. Op deze manier kunt u nog meer uit uw bezoek aan de markt halen. Voor deze programma’s werkt de NEC vaak samen met de Nederlandse vertegenwoordiging ter plaatse.

De voorbereidingen voor een beursdeelname kosten ondernemers veel tijd. Door deel te nemen aan een collectieve stand neemt de NEC het organisatorische deel voor haar rekening en houdt de deelnemer tijd over voor andere zaken. Andere voordelen zijn de aantrekkingskracht van bezoekers op een groot paviljoen, de werving van bezoekers voorafgaand aan de beurs, gezamenlijke PR en de contacten die ontstaan binnen een paviljoen.

Exportadviestrajecten

NEC voert ongeveer 30 exportadviestrajecten uit per jaar samen met Nederlandse bedrijven die hun export(markten en -landen) willen vergoten. Ook wordt er individueel advies gegeven bij problemen en ook de selectie van agenten en distributeurs of andere verkoopkanalen. De NEC kan voor Amsterdam Made makers ook subsidies organiseren zoals:

  • SIB Missievouchers; Voor de missies van de NEC is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk een missievoucher t.w.v. €1500 aan te vragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
  • SIB Export Adviesvouchers; Voor individueel export advies van de NEC is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk een voucher t.w.v. €2.400 aan te vragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

NL Export Combinatie Export Advies

Zielhorsterweg 53, 3813 ZX Amersfoort, Nederland
033 43 30 131

Meet the partners