Amsterdam Made

De missie van het community platform Amsterdam Made is het stimuleren van groei en verduurzaming van de lokale maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam.

Deelnemen

Community

'We helpen de makers met opschalen'

Bas Beekman &
Marit Timmerman

De Amsterdam Made community is bedoeld voor makers die een fysiek product maken en in de Metropoolregio Amsterdam zijn gevestigd of zijn groot geworden. Het platform bestaat inmiddels uit meer dan 250 ondernemers en bedrijven, variërend van start-ups tot gevestigde namen en van traditionele ambachtslieden tot eigentijdse ondernemers die bezig zijn met de nieuwste digitale productietechnieken. Amsterdam Made is opgericht naar het voorbeeld van San Francisco Made, een initiatief dat in korte tijd een structurele groei van de lokale maakindustrie realiseerde.

De activiteiten
De ambities en ideeën van Amsterdam Made zijn eindeloos. Door het plaatsen van aantrekkelijke content op de website en andere mediakanalen creëert Amsterdam Made in eerste plaats exposure voor de makers. De verzameling van producten van Amsterdamse makelij is interessant voor zowel consumenten als resellers en daarmee vervult Amsterdam Made ook een belangrijke rol in het verkoopproces. Daarnaast is de exploitatie van het Amsterdam Made keurmerk van groot belang. Het keurmerk staat garant voor hoogwaardige kwaliteit en lokaal ondernemerschap en is ontwikkeld in samenwerking met de Gemeente Amsterdam.

De missie
Lokale productie is goed voor de werkgelegenheid in de regio en draagt bij aan verduurzaming. Middels een groot onderzoek wil Amsterdam Made in kaart brengen welke lokale productie voorzieningen ontbreken. De resultaten worden met de gemeente en het bedrijfsleven gedeeld en bekeken zal worden welke faciliteiten kunnen worden aangetrokken zodat aan deze vraag voldaan kan worden. Naast deze uitbreiding van de lokale productie mogelijkheden wordt ook het gebruik van lokale grondstoffen gepromoot. Met een jaarlijks terugkerend grondstoffen event worden lokale biobased grondstoffen gepresenteerd waardoor de makers goed op de hoogte blijven van de diverse mogelijkheden. Het stimuleren van kennisdeling en samenwerking moet uiteindelijk leiden tot groei en verduurzaming van de maaksector. Dit zorgt voor werkgelegenheid, diversiteit en tevreden consumenten.

Over ons Deelnemen

Nieuws

Agenda